شرایط کنسلی و تغییر تاریخ پروازهای استانبول در کابین اکانومی هواپیمایی  ترکیش

 


 مشهد به استانبول

هزینه تغییر تاریخ و استرداد بر اساس قوانین سیستم میباشد 
استانبول به مشهد

پرواز مسیر استانبول به مشهد غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ میباشد


 


 

 


 

 لطفا کلیه درخواست ها به شماره واتس آپ 09156112909  ارسال گردد
سایر اعلانات